Ral.lis pensats pensats per a tu

Ral.lis pensats pensats per a tu
Contactar: copacatalanaregularitat@gmail.com

lunes, 13 de octubre de 2014

Cinquena prova de la Copa 2014
Es tanca aquesta edició de la Copa amb un ral·li molt complicat per les condicions meteorològiques. Novament els participants van demostrar ser molt responsables i conseqüents en una de les edicions de la Volta més dures i difícils. L'equip guanyador va ser el format per Eduard Poveda i Victoria Carrascosa amb VW Golf, ferms vencedors del campionat. Mentre que Ramon Martí i Ramon Santamaria amb BMW 320i van guanyar a la categoria sense instrumentació.
Se cierra esta edición de la Copa con un rally muy complicado por las condiciones meteorológicas.  Nuevamente los participantes demostraron ser muy responsables y consecuentes en una de las ediciones de la Volta más duras y difíciles. El equipo ganador fue el formado por Eduard Poveda y Victoria Carrascosa con VW Golf, firmes vencedores del campeonato. Mientras que Ramón Martí y Ramón Santamaría con BMW 320i ganaron en la categoría sin instrumentación.
Cette édition de la coupe se termine par un très compliqué de rallye de la météo.  Encore une fois les participants ont démontré très responsable et cohérente dans l'une des éditions de la Volta plus rude et difficile. L'équipe gagnante a été formé par Eduard Poveda et Carrascosa victoire avec la VW Golf, fermes gagnants du championnat. Alors Ramón Martí et Ramón Santamaría avec BMW 320i a gagné dans la catégorie sans instrumentation.