Ral.lis pensats pensats per a tu

Ral.lis pensats pensats per a tu
Contactar: copacatalanaregularitat@gmail.com

domingo, 21 de enero de 2018

Primera prova de la Copa 2018
Després de més de 350 quilòmetres totals repartits per les comarques d'Osona, Alt Urgell i Berguedà, es va proclamar com a vencedor del ral·li  l'equip  de la categoria de Clàssics format per José Manuel López i Gerard Ferrer (VW Scirocco). En segona posició i primer dels Youngtimers Juan Pedro García i Sergi Giralt (Autobianchi a112), seguits de Tere Armadans i Anna Vives (Porsche 911) per completar el podi. Els millors classificats entre els Històrics van ser Jaume Llopis i Miquel Molist (Renault 12), mentre que en la categoria Motos, els primers van ser Francesc Costa i Miquel Pumarola (Honda XL600). 
Propera parada de la Copa a Olot el 19 de Maig per a la disputa del XIV Clàssic dels Volcans.


Después de más de 350 kilómetros totales repartidos por las comarcas de Osona, Alt Urgell y Berguedà, se proclamo como vencedor del rally  el equipo  de la categoría de Clásicos formado por José Manuel López y Gerard Ferrer (VW Scirocco). En segunda posición y primero de los Youngtimers Juan Pedro García y Sergi Giralt (Autobianchi a112), seguidos de Tere Armadans y Anna Vives (Porsche 911) para completar el pódium. Los mejores clasificados entre los Históricos fueron Jaume Llopis y Miquel Molist (Renault 12), mientras que en la categoría Motos, los primeros fueron Francesc Costa y Miquel Pumarola (Honda XL600). Próxima parada de la Copa en Olot el 19 de Mayo para la disputa del XIV Clàssic dels Volcans.  

Après plus de 350 kilomètres totaux répartis pour les cantons d'Osona, Grand Urgell et Berguedà, s'a proclamé comme vainqueur du rallye  l'équipement  de la catégorie de Classiques format pour José Manuel López et Gerard Ferrer (VW Scirocco). En deuxième position et premier des Youngtimers Juan Pedro García et Sergi Giralt (Autobianchi a112), suivis de Tere Armadans et Anna Vives (Porsche 911) pour compléter le podium. Les meilleurs classés entre les Historiques ont été Jaume Llopis et Miquel Molist (Renault 12), alors qu'en la catégorie Motos, les premiers ont été Francesc Coûte et Miquel Pumarola (Honda XL600). Prochain arrêt de la Copa à Olot le 19 Mai pour la querelle du XIV Clàssic dels Volcans.

lunes, 8 de enero de 2018

jueves, 7 de septiembre de 2017

Cinquena prova de la Copa 2017Els 99 equips de cotxes i 8 equips de motos que van prendre la sortida des de Manlleu van recórrer gaire be  340 quilòmetres totals, dels quals 190 van ser cronometrats repartits en 10 trams "mundialistes" que van fer gaudir als participants d'aquest ral·li. En aquesta ocasió, la primera posició de la general va ser  per a un equip de fèmines format per Tere Armadans i Anna Vives amb Porsche 911 a la categoria de Youngtimers , seguides d' aprop pels dominadors a la categoria de Historics, David Nogareda i Sergi Giralt, també amb Porsche 911.  Van completar el podi de la general Josep Morlans i Oscar Quiles amb Renault 5 GT.  En la categoria Clàssics, els guanyadors van ser la parella formada per Jordi De Mingo i Elena Domènech. I els millors entre les motos han estat Jordi Martí i Xavier Tibau amb Honda Africa Twin. Amb aquesta prova es dona per finalitzada la sisena edició de la Copa.

Los 99 equipos de coches y 8 equipos de motos que tomaron la salida desde Manlleu recorrieron casi 340 kilómetros totales , de los cuales 190 fueron cronometrados repartidos en 10 tramos "mundialistas" que hicieron disfrutar a los participantes de este rally.  En esta ocasión, la primera posición de la general fue para un equipo de féminas formado por Tere Armadans y Anna Vives con Porsche 911 de la categoría de Youngtimers   , seguidas muy de cerca por los dominadores de la categoría Históricos, David Nogareda y Sergi Giralt, también con Porsche 911. Completaron el pódium de la general  Josep Morlans i Oscar Quiles con Renault GT. En la categoría Clásicos, los ganadores  fueron la pareja formada por Jordi De Mingo i Elena Domènech. Y los mejores entre las motos fueron Jordi Martí i Xavier Tibau con Honda África Twin. Con esta prueba se da por finalizada la sexta edición de la Copa.


Les 99 équipes de voitures et 8 équipes de motos qui ont pris la sortie depuis Manlleu ont parcouru presque 340 kilomètres totaux, desquels 190 ont été chronométrés distribués dans 10 sections "mondialistes" qui ont fait profiter des participants de ce rallye. Dans cette occasion, la première position du général est allée sur une équipe de femmes formée par Tere Armadans et Anna Vives avec Porsche 911 de la catégorie d'Youngtimers, suivis très de près par les dominateurs de la catégorie Historiques, David Nogareda y Sergi Giralt, aussi avec Porsche 911. Ils ont complété le podium de général Josep Morlans i Oscar Quiles avec Renault GT. Dans la catégorie les Classiques, les gagnants ont été la paire formée par Jordi De Mingo i Hélène Domènech. Et les meilleurs entre les motos ont été Jordi Martí i Xavier Tibau avec la Honda Afrique Twin. Contre cette épreuve la sixième édition de la Coupe se considère comme terminée.lunes, 22 de mayo de 2017

Quarta prova de la Copa 2017
Novament un ral·li molt igualat en la quarta prova de la Copa organitzada per Vallespir Rétro Courses .  Després de 14 trams cronometrats, tan sol 7 segons van separar als cinc primers classificats en la general. L'equip López-Ferrer (VW Scirocco) va guanyar el ral·li, sent el primer entre els clàssics. El primer equip històric, Thoreau-Cazach (Porsche 911) va quedar a tan sol 4,5 segons a la general, seguits de l'equip Pla-Ferrer (WV Golf gti), que va ser el primer entre els Youngtimers.  Vialar-Taus (Opel Kadett) i Alvarez-Fontrodona (VW Golf gti) van completar el podi de clàssics. Garosi-Fontaine (Mazda RX) i Geis-Geis (BMW 2002) van acabar segons i tercers entre els històrics, mentre que Morlans-Quiles (Renault 5) i Rodenas-Sánchez (WV Golf) van ocupar la segona i tercera posició en la categoria Youngtimers.
Nuevamente un rally muy igualado en la cuarta prueba de la Copa organizada por Vallespir Rétro Courses .  Después de 14 tramos cronometrados, tan solo 7 segundos separaron a los cinco primeros clasificados en la general. El equipo López-Ferrer (VW Scirocco) gano el rally, siendo el primero entre los clásicos. El primer equipo histórico, Thoreau-Cazach (Porsche 911) quedo a tan solo a 4,5 segundos en la general, seguidos del equipo Pla-Ferrer (WV Golf gti), que fue el primero entre los Youngtimers.  Vialar-Taus (Opel Kadett) y Alvarez-Fontrodona (VW Golf gti) completaron el pódium de clásicos. Garosi-Fontaine (Mazda RX) y Geis-Geis (BMW 2002) acabaron segundos y terceros entre los históricos, mientras que Morlans-Quiles (Renault 5) y Rodenas-Sánchez (WV Golf) ocuparon la segunda y tercera posición en la categoría Youngtimers.
Novaient un rallie très égalé en la quatrième preuve de la Copa organisée pour Vallespir Rétro Courses .  Après 14 trams chronométrais, tellement seul 7 secondes ont séparé aux zinc premiers classés en la générale. L'équipement López-Ferrer (VW Scirocco) a gagné le rallie, en étant le premier entre les classiques. Le premier équipement historique, Thoreau-Cazach (Porsche 911) est resté à tellement seul 4,5 secondes à la générale, suivis de l'équipement Pla-Ferrer (WV Golfe gti), #que a été le premier entre les Youngtimers.  Vialar-Taus (Opel Kadett) et Alvarez-Fontrodona (VW Golfe gti) ont complété le podium de classiques. Garosi-Fontaine (Mazda RX) et Geis-Geis (BMW 2002) ont fini secondes et troisièmes entre les historiques, alors que Morlans-Quiles (Renault 5) et Rodenas-Sánchez (WV Golfe) ont occupé la deuxième et troisième position en la catégorie Youngtimers.

lunes, 3 de abril de 2017

Tercera prova de la Copa 2017
Els 107 equips de cotxes i dos equips de motos que van prendre la sortida des d'Olot, van recórrer més de 370 quilòmetres en la seva majoria per carreteres de la Garrotxa i l'Empordà repartits en 14 trams cronometrats. En aquesta ocasió, la primera posició de la general va ser  per a un equip de categoria de Clàssics. Joan Pedragosa i Josep Beltri (BMW E21) van quedar per davant de Juan Redó i Toni Moragas (Volvo Amazon), guanyadors en la categoria d'Històrics. Van completar el podi  de la general i com a segons entre els Clàssics, Jordi de Mingo i Elena Domènech (Porsche 911). També amb Porsche 911, David Nogareda i Sergi Giralt van ser els segons en categoria Històrics, i l'equip format per Jaume Llopis i Miquel Molist (Renault 12), tercers. Els andorrans José Mª Álvarez i Rubén Fontrodona (VW Golf) van acabar tercers de la categoria de Clàssics. L'equip millor classificat entre els Youngtimers va ser el format per Jordi Tarrago i Xavi Téllez (VW Golf), seguits de Nasi Claret i Mireia Llansó (Citroën Visa) i com a tercers Xavi Fernández  i Xavier Fernández (Suzuki Swift). El millor equip de motos va ser el format per Francés Costa i Miquel Pumarola (Honda XL600).

Los 107 equipos de coches y dos equipos de motos que tomaron la salida desde Olot, recorrieron más de 370 kilómetros en su mayoría por carreteras de la Garrotxa i l'Empordà repartidos en 14 tramos cronometrados. En esta ocasión, la primera posición de la general fue  para un equipo de categoría de Clásicos. Joan Pedragosa y Josep Beltri (BMW E2) quedaron por delante de Juan Redó y Toni Moragas (Volvo Amazon), ganadores en la categoría de Históricos. Completaron el pódium  de la general y como segundos entre los Clásicos, Jordi de Mingo y Elena Domènech (Porsche 911). También con Porsche 911, David Nogareda y Sergi Giralt fueron los segundos en categoría Históricos, y el equipo formado por Jaume Llopis y Miquel Molist (Renault 12), terceros. Los andorranos José Mª Álvarez y Rubén Fontrodona  (VW Golf) acabaron terceros de la categoría de Clásicos. El equipo mejor clasificado entre los Youngtimers fue el formado por Jordi Tarrago y Xavi Téllez (VW Golf), seguidos de Nasi Claret y Mireia Llansó (Citroën Visa) y como terceros Xavi Fernández  y Xavier Fernández (Suzuki Swift). El mejor equipo de motos fue el formado por Francés Costa y Miquel Pumarola  (Honda XL600).

Les 107 équipements de voitures et deux équipements de motos ont pris la sortie depuis Olot, ils vont parcourir plus de 370 kilomètres en sa plupart pour des routes de la Garrotxa et l'Empordà répartis en 14 trams chronométras. En cette occasion, la première position de la générale a été  pour un équipement de catégorie de Classiques. Joan Pedragosa et Josep Beltri (BMW E21) sont resté pour devant de Juan Redo et Toni Moragas (Volvo Amazon), gagnants en la catégorie d'Historiques. Ils vont compléter le podi  de la générale et comme des secondes entre les Classiques, Jordi de Mingo et Elena Domènech (Porsche 911). Aussi avec Porsche 911, David Nogareda et Sergi Giralt ont été les secondes en catégorie Historiques, et l'équipement formé pour Jaume Llopis et Miquel Molist (Renault 12), troisièmes. Les andorrans José Mª Álvarez et Rubén Fontrodona (VW Golf) ont fini troisièmes de la catégorie de Classiques. L'équipement mieux classé entre les Youngtimers a été le format pour Jordi Tarrago et Xavi Téllez (VW Golf), suivis de Nasi Claret et Mireia Llansó (Citroën Visa) et comme troisièmes Xavi Fernández  et Xavier Fernández (Suzuki Swift). Le meilleur équipement de motos a été le format pour Francés Costa et Miquel Pumarola (Honda XL600).

Resultats