Ral.lis pensats pensats per a tu

Ral.lis pensats pensats per a tu
Contactar: copacatalanaregularitat@gmail.com

lunes, 26 de noviembre de 2018

CLASSIFICACIONS COPA CATALANA 2018


Guanyadors Scratx: Juan Pedro Garcia / Sergi Giralt   Youngtimers:
  1.  Juan Pedro Garcia / Sergi Giralt
        2.  Antoni Verdaguer / Mª Jesus Mora   3.  Josep Pla / Andreu Ferrer

    
                             
Clàssics:
 1. Jose M. Lopez / Gerard Ferrer
2. Josep Bassas / Carles Basart  3. Jose Mª Alvarez / Ruben Fontrodona   


Historics:
1. Lluis Palli / Guillem Buscarons
2. Jaume Llopis / Miquel Molist  3. Santiago Saltó / Maria Herrero

         
Motos:
1. Fracesc Costa / Miquel Pumarola
2. Marc Matavaques / Xavier Molist  3. Jordi Martí / Xavier Tibau

viernes, 5 de octubre de 2018

Cinquena prova de la Copa 2018
La localitat de Manlleu tornava a rebre als 82 equips de cotxes i 6 equips de motos participants a la XIII Volta a Osona. Amb un recorregut de 326 quilòmetres, la prova es va dividir en quatre seccions i es van disputar 11 especials. La gran remuntada que van protagonitzar Juan Pedro Garcia i Sergi Giralt, els va portar fins la tercera posició i primers dels Youngtimers. Com a primer Històric i segon de scrtax, Lluis Palli i Guillem Buscarons amb Mini Cooper . Mentre que Josep Bassas i Carles Basart van ser els guanyadors del ral·li i  de la categoria dels Clàssics.  Jordi Martí i Xavier Tibau, tornaven un cop més a ser els millors entre les motos. Amb aquesta prova es donava per finalitzada la 8ena edició de la Copa Catalana de Regularitat per a Clàssics.

La localidad de Manlleu volvía a recibir a los 82 equipos de coches y 6 equipos de motos participantes en la XIII Volta a Osona. Con un recorrido de 326 kilómetros, la prueba se dividió en cuatro secciones y se disputaron 11 especiales. La gran remontada que protagonizaron Juan Pedro Garcia y Sergi Giralt, los llevo hasta la tercera posición y primeros de los Youngtimers. Como primer Histórico y segundo de scrtax, Lluis Palli y Guillemos Buscarons con Mini Cooper . Mientras que Josep Bassas y Carles Basart fueron los ganadores del rally y de la  categoría de los Clásicos.  Jordi Martí y Xavier Tibau, volvían otra vez más a ser los mejores entre las motos. Con esta prueba se daba por finalizada la edición de la Copa Catalana de Regularidad para Clásicos.

La ville du Manlleu revenait à recevoir aux 82 équipements de voitures et 6 équipements de motos participants au XIIIème Volta a Osona. Avec un parcours de 326 kilomètres, la preuve s'a divisé en quatre sections et s'ont disputé 11 spéciaux. La grande remontée qu'ils vont jouer le rôle principal Juan Pedro Garcia et Sergi Giralt, les a porté jusque la troisième position et premiers des Youngtimers. Comme premier Historique et seconde de scrtax, Lluis Palli et Guillem Buscarons avec Minez Cooper . Alors que Josep Bassas et Carles Basart ont été les gagnants du rallié et  de la catégorie des Classiques.  Jordi Martí et Xavier Tibau, ils revenaient un coup plus à être les meilleurs entre les motos. Avec cette preuve se donnait pour finalisée la 8ena édition de la Coupe Catalane de Régularité pour Classiques.miércoles, 11 de julio de 2018

Quarta prova de la Copa 2018L'equip format per Juan Pedro García i Sergi Giralt amb Autobianchi A112, es van alçar amb la victòria del IV Rally dels Carrilets, fent un pas gairebé definitiu per assegurar-se la primera posició a la categoria dels Yountimers i la classificació scratx.  Lluís Palli i Guillem Buscarons no van faltar a aquesta cita a Llagostera i van portar el seu Mini Cooper a la segona posició del ral·li, sent els primers entre els històrics.  Van completar el podi l'equip format per José Manuel López i Gerard Ferrer amb Volkswagen Scirocco, que s'afermen a la primera posició en la categoria de clàssics.  El millor equip de motos va ser el format per Francesc Costa i Miquel Pumarola  amb Honda XL 600, que van finalitzar la prova en una més que meritòria setena posició scratx.

El equipo formado por Juan Pedro García y Sergi Giralt con Autobianchi A112, se alzaron con la victoria del IV Rally dels Carrilets, dando un paso casi definitivo para asegurarse la primera posición en la categoría de los Yountimers y la clasificación scratx.  Lluís Palli y Guillem Buscarons no faltaron a esta cita en Llagostera y llevaron su Mini Cooper a la segunda posición del rally, siendo los primeros entre los históricos.  Completo el pódium el equipo formado por José Manuel López y Gerard Ferrer con Volkswagen Scirocco, que se afianzan en la primera posición en la categoría de clásicos.  El mejor equipo de motos fue el formado por Francesc Costa y Miquel Pumarola  con Honda XL 600, que finalizaron la prueba en una más que meritoria séptima posición scratx.


L'équipement formé pour Juan Pedro García et Sergi Giralt avec Autobianchi À112, s'ont levé avec la victoire de IV Rally dels Carrilets, en faisant un pas presque définitif pour s'assurer la première position à la catégorie des Yountimers et le classement scratx.  Lluís Palli et Guillem Buscarons ne vont pas manquer à ce rendez-vous à Llagostera et ils vont porter le sien Mini Cooper à la deuxième position du rally, en étant les premiers entre les historiques.  ils vont compléter le podium l'équipement formé pour José Manuel López et Gerard Ferrer avec Volkswagen Scirocco, que se cautionnent à la première position en la catégorie de classiques.  Le meilleur équipement de motos a été le format pour Francesc Costa et Miquel Pumarola  avec Honda XL 600, que ont finalisé la preuve en une plus que méritoire septième position scratx.


Resultats

sábado, 26 de mayo de 2018

Tercera prova de la Copa 2018


Un cap de setmana intens i amb una participació de luxe, a la qual no han faltat els equips capdavanters de la Copa. José Manuel López i Gerard Ferrer amb VW Scirocco en la categoria de clàssics, han guanyat el seu segon ral·li de la temporada. Lluís Palli i Guillem Buscarons amb Mini Cooper s'han alçat fins a la segona posició, sent els primers entre els històrics i completant el podi, Juan Pedro García i Sergi Giralt amb Autobianchi A112, que s'afermen en la primera posició dels Youngtimers.

Un fin de semana intenso y con una participación de lujo, en la que no han faltado los equipos punteros de la Copa. José Manuel López y Gerard Ferrer con VW Scirocco en la categoría de clásicos, han ganado su segundo rally de la temporada. Lluís Palli y Guillem Buscarons con Mini Cooper se han alzado hasta la segunda posición, siendo los primeros entre los históricos y completando el pódium, Juan Pedro García y Sergi Giralt con Autobianchi A112, que se afianzan en la primera posición de los Youngtimers.

Un week-end intense et avec une participation de luxe, à laquelle n'ont pas manqué les équipements pionniers de la Coupe. José Manuel López et Gerard Ferrer avec VW Scirocco en la catégorie de classiques, ils ont gagné son second rallié de la saison. Lluís Palli et Guillem Buscarons avec Mini Cooper s'ont levé jusqu'à la deuxième position, en étant les premiers entre les historiques et en complétant le podium, Juan Pedro García et Sergi Giralt avec Autobianchi À112, qui s’affirment sur la première position des Youngtimers.


+Resultats

martes, 10 de abril de 2018

Segona prova de la Copa 2018


Després de la disputa dels 13 trams cronometrats que componien el XIV Clàssic dels Volcans, l'equip format per Josep Pla i Andreu Ferrer (VW Golf) es va alçar amb la victòria, dominant la prova des de la segona especial. Van completar el podi altres dos equips de la categoria Yountimers Juan Pedro García i Toni Moragas (Autobianchi A112) seguits per Joan Puig i Jordi Puig (VW Golf). Jordi Martí i Francès Tibau (Honda Africa Twin), van quedar cinquens de la general, sent la millor classificació d'un equip de motos en totes les edicions de la Copa. Carles Miro i Ivan Matavacas (Porsche 911) van ser els primers entre els clàssics, mentre que en la categoria d'històrics, nova victòria per a Jaume Llopis i Miquel Molist (Renault 12). La Copa es desplaça a Boulou (França) per a la disputa del 9º Boucle du Vallespir Roussillon el cap de setmana de 16-17 de juny.

Tras la disputa de los 13 tramos cronometrados que componían el XIV Clàssic dels Volcans,  el equipo formado por Josep Pla y Andreu Ferrer (VW Golf) se alzó con la victoria, dominando la prueba desde la segunda especial.  Completaron el pódium otros dos equipos de la categoría Yountimers Juan Pedro García y Toni Moragas (Autobianchi A112) seguidos por Joan Puig y Jordi Puig (VW Golf).  Jordi Martí y Frances Tibau (Honda Africa Twin), quedaron quintos de la general, siendo la mejor clasificación de un equipo de motos en todas las ediciones de la Copa. Carles Miro e Ivan Matavacas (Porsche 911) fueron los primeros entre los clásicos, mientras que en la categoría de históricos, nueva victoria para Jaume Llopis y Miquel Molist (Renault 12). La Copa se desplaza a Boulou (Francia) para la disputa del 9º Boucle du Vallespir Roussillon el fin de semana de 16-17 de junio.

Après la dispute des 13 sections chronométrés qui ont composé le XIVème Clàssic dels Volcans, l’équipe formée pour Josep Pla et Andreu Ferrer (VW Golf) s’est levé avec la victoire, dominante la preuve depuis la deuxième spéciale. Ils vont compléter le podium autres deux équipements de la catégorie Yountimers Juan Pedro García et Toni Moragas (Autobianchi À112) suivis pour Joan Puig et Jordi Puig (VW Golf). Jordi Martí et Francès Tibau (Honda Africa Twin), ils vont rester cinquièmes de la générale, en étant le meilleur classement d'un équipement de motos en toutes les éditions de la Coupe. Carles Miro et Ivan Matavacas (Porsche 911) ont été les premiers entre les classiques, alors que dans la catégorie d'historiques, nouvelle victoire pour Jaume Llopis et Miquel Molist (Renault 12). La Coupe se déplace à Boulou (France) pour la dsipute du 9º Boucle du Vallespir Roussillon le week-end de 16-17 de juin.